เช่ารถตู้
บริษัท Big Bee Car Rentel
บริการเช่ารถตู้
บริการรถปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงาน ทั้งในและนอกเขตนิคมอุตสาหกรรม บริการรับแขกสนามบินไปส่งยังโรงแรม ในเขต กทมฯ หรือสถานที่ต่างๆ บริการให้เช่ารถสำหรับทัวร์
แคตตาล็อก รถ BB 201126 0, Big Bee Car Rental
รถตู้ VIP
9 ที่นั่ง
แคตตาล็อก รถ BB 201126 1, Big Bee Car Rental
รถตู้
12 ที่นั่ง
5, Big Bee Car Rental