จองรถ
บริษัท Big Bee Car Rentel

  สะอาด

  เราใส่ใจ ลูกค้าทุกราย มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ. COVID-19 รถทุกคัน ทุกจุดอย่างละเอียด

  ปลอดภัย
  เราตรวจเช็ครถเช่าเพื่อความปลอดภัยก่อนขับขี่ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด
  รวดเร็ว
  ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางติดต่อหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า
  มืออาชีพ
  เราคือทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจรถเช่า พร้อมพนักงานคนขับรถมืออาชีพที่ชำนาญเส้นทาง