เกี่ยวกับเรา
บริษัท Big Bee Car Rentel
ประวัติความเป็นมา

บริษัท บิ๊กบี คาร์เรนทัล จํากัด ได้ก่อตั้งในปี 2561 เดิมเป็นแผนกรถรับส่งลูกค้าของสวนผึ้งการท่องเทียว บิ๊กบี ฟาร์ม จากประสบการณ์ ทางการรับรองและให้บริการขนส่งลูกค้ากว่า 20 ปี ทางบริษัทมีความเชียวชาญและความมั่นใจในการเป็นบริษัทให้บริการเช่ารถตู้และ รถบัส โดยใช้ความเป็นเลิศในการให้บรกิารอย่างมืออาชีพ เราให้ความสําคัญ ในเรื่องข้อกําหนดที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการตอบสนองในการประสานงานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

bb, Big Bee Car Rental
วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เน้นการบริการด้วยใจ รถที่ทันสมัย ใส่ใจทุกรายละเอียด

สะอาด

เราใส่ใจ ลูกค้าทุกราย มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ. COVID-19 รถทุกคัน ทุกจุดอย่างละเอียด

ปลอดภัย
เราตรวจเช็ครถเช่าเพื่อความปลอดภัยก่อนขับขี่ทุกครั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความปลอดภัยสูงสุด
รวดเร็ว
ติดต่อง่าย สะดวก รวดเร็ว ผ่านช่องทางติดต่อหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้า
มืออาชีพ
เราคือทีมงานมืออาชีพทางด้านธุรกิจรถเช่า พร้อมพนักงานคนขับรถมืออาชีพที่ชำนาญเส้นทาง